Naam: Atalanta

Naam-latijns: Vanessa atalanta

Naam: Groene dansvlieg

Naam-latijns: Chironomus spec.

Naam: Bloemvlieg

Naam-latijns: Anthomyia procellaris

Naam: Dambordvlieg Sp.

Naam-latijns: Miltogramma germani

Naam: Slankpootvlieg

Naam-latijns: Machaerium maritimae

Naam: Zandhommel

Naam-latijns: Bombus veteranus

Naam: Zandhommel

Naam-latijns: Bombus veteranus

Naam: Zandhommel

Naam-latijns: Bombus veteranus

Naam: Menuetzweefvlieg

Naam-latijns: Syritta pipiens

Naam: Menuetzweefvlieg

Naam-latijns: Syritta pipiens

Naam: Geelbruine spleetvezelkop

Naam-latijns: Inocybe rimosa

Naam: Geelbruine spleetvezelkop

Naam-latijns: Inocybe rimosa

Naam: Geelbruine spleetvezelkop

Naam-latijns: Inocybe rimosa

Naam: Bruine gaasvlieg?

Naam-latijns: Hemerobius humulinus

Naam: Bruine gaasvlieg?

Naam-latijns: Hemerobius humulinus

Naam: Gewoon vuurzwammetje

Naam-latijns: Hygrocybe miniata
Ga naar pagina